Avl

Avl

Vi fikk vår første finske lapphund i desember 2003 uten å vite særlig mye om rasen annet enn at det var en hund som var egnet til norsk natur, villmarksliv, kløvbæring og at det også var fine familiehunder.


Etterhvert oppdaget vi at vår Schanderulvens Kievrras Karo var "anderledes" i kropp og fysikk enn FL flest. Han var lengre, hadde lavere halefeste og bevegde seg mer "smidig" og "bølgende". Vi fikk da vite at han tilhørte en "sidegruppe" av finsk lapphund og at finnene hadde "to typer" FL. Vår var av typen Paimensukuinen Lapinkoira.

Man kan lese mer om disse linjene her:

PAIMENSUKUISEN LAPINKOIRAN SEURA RY (paimensukuinen.fi)


Finsk Lapphund var ment å være en brukshund og frem til ATV og Snøscooterens inntog på 70-tallet var den et uvurdelig arbeidsverktøy for samene. Hundene var samenes forlengede arm og de ble brukt til gjeting, jakt og vokting.


Se link/ video som viser 


Hundene brukes fortsatt til reingjeting, men i mindre grad enn før og det er ikke mye bruksfokusert avl men det finnes fortsatt gode arbeidende eksemplarer.


For å kunne gjøre en god bruksbasert avl er det viktig å forstå lapphundens arbeidsverktøy. Hundene skal kunne bjeffe mye og høyt, de skal ha i seg det å kunne runde flokken, ha mye energi og høy arbeidskapasistet, mot og selvstendighet. Summen av alt dette definerer hundens "trykk", altså om den klarer å sette en stor flokk dyr i bevegelse på både korte og lange avstander og drive den dit gjeteren vil.


Bak enhver avl er selvsagt helse, pels og gemytt det viktigste.


Vi kommer ikke til å fokusere på utstillingshunder i vår avl.


Vår avl vil utover det ovenfornevnte ha fokus på bevaring av linjen Paimensukuinen Lapinkoira og dens bruksenskaper.