Gjeting

Gjeting

Finsk Lapphund (FL) er historisk sett avlet til gjeting.


Det er drivende hunder som enkelt sagt ønsker å holde flokken ved gjeteren eller drive flokken til han. Opprinnelig var FL til gjeting og driving av tam-rein.


Det er viktig å forstå at lapphund ikke er en Border Collie (BC). Mens en BC holder avstand til dyrene den gjeter, oppsøker lapphunden dyrene og bruker kroppskontakt til å gjete dyrene. Derav navnet kroppsgjeter.


Stemmen er også et viktig redskap for en FL for å kunne gjete 2-3000 dyr med lange avstander på ei vidde. 


Forskjellen i arbeidsmetode mellom BC og FL er så stor at en lapphund ikke kan delta på gjeterprøver for BC. Og prøver man å trene en lapphund som en BC er sjansen stor for at man ødelegger arbeidsviljen til lapphunden. Lapphunden er en meget selvstendig hund. Om man prøve å detaljstyre den med kommandoer vil hunden med stor sannsynlighet "gå i lås" og nekte å arbeide. Men om man lykkes med treningen får man en "selvtenkende" hund som kan arbeide uten at den trenger å ha kontakt med føreren.


I prinsipp kan man altså sende lapphunden ut på et nes og så vente, etterhvert vil hunden drive alle dyrene på neset til føreren. Tilsvarende om man vet det står dyr bak en ås så vil en godt trent hund kunne sendes rundt åsen og drive dyrene tilbake til føreren.


En FL kan bli en utmerket gjeter av sau eller storfe, i tillegg til rein som den jo opprinnelig er ment å gjete.


Lapphunden har fire hovedverktøy for arbeid:

 • Trykk
  • En fasinerende egenskap, den henger sammen med energi i hunden, motet, selvtilliten og bevegelser. Noen hunder har mye av det, andre ikke noe. Dette er en meget viktig egenskap. Kanskje den viktigste.
 • Kroppskontakt
  • Når trykket ikke er nok til å flytte dyrene går hunden fysisk til verk og bruker kroppskontakt, gjernet brystpartiet/ skulder/snute til å flytte dyrene fremover og der de skal drives. 
 •  Bjeffing
  • Når trykket til hunden ikke er nok til å flytte dyrene så er bjeffing neste verktøy.
 • Napping
  • Når de tre første verktøyene ikke er sterke nok, kan hunden nappe. IKKE bite. Og de skal IKKE nappe i hælene, det er feigt. De kan nappe mot mulen på dyret og i det øyeblikk dyret trekker seg bak, skal de gå over i bjeff for å snu dyret og til slutt drive dyret/ dyrene med trykk.